ב"ה

לוח לספירת העומר

לוח מלא של ספירת העומר - הדפיסו ודעו כמה יש לספור בכל יום

לוח מלא לספירת העומר, עם קישורים לטקסט המלא של הספירה.

ספירת העומר לשנת ה׳תשפ״ג-2023
לחץ על התאריך כדי לראות את הטקסט המלא של ספירת העומר.
סיפרו 1 יום ביום יום חמישי בערב, 6. אפריל 2023
סיפרו 2 ימים ביום יום שישי בערב, 7. אפריל 2023
סיפרו 3 ימים ביום שבת בערב, 8. אפריל 2023
סיפרו 4 ימים ביום יום ראשון בערב, 9. אפריל 2023
סיפרו 5 ימים ביום יום שני בערב, 10. אפריל 2023
סיפרו 6 ימים ביום יום שלישי בערב, 11. אפריל 2023
סיפרו 7 ימים ביום יום רביעי בערב, 12. אפריל 2023
סיפרו 8 ימים ביום יום חמישי בערב, 13. אפריל 2023
סיפרו 9 ימים ביום יום שישי בערב, 14. אפריל 2023
סיפרו 10 ימים ביום שבת בערב, 15. אפריל 2023
סיפרו 11 ימים ביום יום ראשון בערב, 16. אפריל 2023
סיפרו 12 ימים ביום יום שני בערב, 17. אפריל 2023
סיפרו 13 ימים ביום יום שלישי בערב, 18. אפריל 2023
סיפרו 14 ימים ביום יום רביעי בערב, 19. אפריל 2023
סיפרו 15 ימים ביום יום חמישי בערב, 20. אפריל 2023
סיפרו 16 ימים ביום יום שישי בערב, 21. אפריל 2023
סיפרו 17 ימים ביום שבת בערב, 22. אפריל 2023
סיפרו 18 ימים ביום יום ראשון בערב, 23. אפריל 2023
סיפרו 19 ימים ביום יום שני בערב, 24. אפריל 2023
סיפרו 20 ימים ביום יום שלישי בערב, 25. אפריל 2023
סיפרו 21 ימים ביום יום רביעי בערב, 26. אפריל 2023
סיפרו 22 ימים ביום יום חמישי בערב, 27. אפריל 2023
סיפרו 23 ימים ביום יום שישי בערב, 28. אפריל 2023
סיפרו 24 ימים ביום שבת בערב, 29. אפריל 2023
סיפרו 25 ימים ביום יום ראשון בערב, 30. אפריל 2023
סיפרו 26 ימים ביום יום שני בערב, 1. מאי 2023
סיפרו 27 ימים ביום יום שלישי בערב, 2. מאי 2023
סיפרו 28 ימים ביום יום רביעי בערב, 3. מאי 2023
סיפרו 29 ימים ביום יום חמישי בערב, 4. מאי 2023
סיפרו 30 ימים ביום יום שישי בערב, 5. מאי 2023
סיפרו 31 ימים ביום שבת בערב, 6. מאי 2023
סיפרו 32 ימים ביום יום ראשון בערב, 7. מאי 2023
סיפרו 33 ימים ביום יום שני בערב, 8. מאי 2023
סיפרו 34 ימים ביום יום שלישי בערב, 9. מאי 2023
סיפרו 35 ימים ביום יום רביעי בערב, 10. מאי 2023
סיפרו 36 ימים ביום יום חמישי בערב, 11. מאי 2023
סיפרו 37 ימים ביום יום שישי בערב, 12. מאי 2023
סיפרו 38 ימים ביום שבת בערב, 13. מאי 2023
סיפרו 39 ימים ביום יום ראשון בערב, 14. מאי 2023
סיפרו 40 ימים ביום יום שני בערב, 15. מאי 2023
סיפרו 41 ימים ביום יום שלישי בערב, 16. מאי 2023
סיפרו 42 ימים ביום יום רביעי בערב, 17. מאי 2023
סיפרו 43 ימים ביום יום חמישי בערב, 18. מאי 2023
סיפרו 44 ימים ביום יום שישי בערב, 19. מאי 2023
סיפרו 45 ימים ביום שבת בערב, 20. מאי 2023
סיפרו 46 ימים ביום יום ראשון בערב, 21. מאי 2023
סיפרו 47 ימים ביום יום שני בערב, 22. מאי 2023
סיפרו 48 ימים ביום יום שלישי בערב, 23. מאי 2023
סיפרו 49 ימים ביום יום רביעי בערב, 24. מאי 2023

Siddur Tehillat Hashem, Published and © Copyright by Kehot Publication Society, Brooklyn, NY.