ב"ה

לוח לספירת העומר

לוח מלא של ספירת העומר - הדפיסו ודעו כמה יש לספור בכל יום

ספירת העומר לשנת ה׳תשפ״ד-2024
לחץ על התאריך כדי לראות את הטקסט המלא של ספירת העומר.
סיפרו 1 יום ביום יום שלישי בערב, 23. אפריל 2024
סיפרו 2 ימים ביום יום רביעי בערב, 24. אפריל 2024
סיפרו 3 ימים ביום יום חמישי בערב, 25. אפריל 2024
סיפרו 4 ימים ביום יום שישי בערב, 26. אפריל 2024
סיפרו 5 ימים ביום שבת בערב, 27. אפריל 2024
סיפרו 6 ימים ביום יום ראשון בערב, 28. אפריל 2024
סיפרו 7 ימים ביום יום שני בערב, 29. אפריל 2024
סיפרו 8 ימים ביום יום שלישי בערב, 30. אפריל 2024
סיפרו 9 ימים ביום יום רביעי בערב, 1. מאי 2024
סיפרו 10 ימים ביום יום חמישי בערב, 2. מאי 2024
סיפרו 11 ימים ביום יום שישי בערב, 3. מאי 2024
סיפרו 12 ימים ביום שבת בערב, 4. מאי 2024
סיפרו 13 ימים ביום יום ראשון בערב, 5. מאי 2024
סיפרו 14 ימים ביום יום שני בערב, 6. מאי 2024
סיפרו 15 ימים ביום יום שלישי בערב, 7. מאי 2024
סיפרו 16 ימים ביום יום רביעי בערב, 8. מאי 2024
סיפרו 17 ימים ביום יום חמישי בערב, 9. מאי 2024
סיפרו 18 ימים ביום יום שישי בערב, 10. מאי 2024
סיפרו 19 ימים ביום שבת בערב, 11. מאי 2024
סיפרו 20 ימים ביום יום ראשון בערב, 12. מאי 2024
סיפרו 21 ימים ביום יום שני בערב, 13. מאי 2024
סיפרו 22 ימים ביום יום שלישי בערב, 14. מאי 2024
סיפרו 23 ימים ביום יום רביעי בערב, 15. מאי 2024
סיפרו 24 ימים ביום יום חמישי בערב, 16. מאי 2024
סיפרו 25 ימים ביום יום שישי בערב, 17. מאי 2024
סיפרו 26 ימים ביום שבת בערב, 18. מאי 2024
סיפרו 27 ימים ביום יום ראשון בערב, 19. מאי 2024
סיפרו 28 ימים ביום יום שני בערב, 20. מאי 2024
סיפרו 29 ימים ביום יום שלישי בערב, 21. מאי 2024
סיפרו 30 ימים ביום יום רביעי בערב, 22. מאי 2024
סיפרו 31 ימים ביום יום חמישי בערב, 23. מאי 2024
סיפרו 32 ימים ביום יום שישי בערב, 24. מאי 2024
סיפרו 33 ימים ביום שבת בערב, 25. מאי 2024
סיפרו 34 ימים ביום יום ראשון בערב, 26. מאי 2024
סיפרו 35 ימים ביום יום שני בערב, 27. מאי 2024
סיפרו 36 ימים ביום יום שלישי בערב, 28. מאי 2024
סיפרו 37 ימים ביום יום רביעי בערב, 29. מאי 2024
סיפרו 38 ימים ביום יום חמישי בערב, 30. מאי 2024
סיפרו 39 ימים ביום יום שישי בערב, 31. מאי 2024
סיפרו 40 ימים ביום שבת בערב, 1. יוני 2024
סיפרו 41 ימים ביום יום ראשון בערב, 2. יוני 2024
סיפרו 42 ימים ביום יום שני בערב, 3. יוני 2024
סיפרו 43 ימים ביום יום שלישי בערב, 4. יוני 2024
סיפרו 44 ימים ביום יום רביעי בערב, 5. יוני 2024
סיפרו 45 ימים ביום יום חמישי בערב, 6. יוני 2024
סיפרו 46 ימים ביום יום שישי בערב, 7. יוני 2024
סיפרו 47 ימים ביום שבת בערב, 8. יוני 2024
סיפרו 48 ימים ביום יום ראשון בערב, 9. יוני 2024
סיפרו 49 ימים ביום יום שני בערב, 10. יוני 2024

Siddur Tehillat Hashem, Published and © Copyright by Kehot Publication Society, Brooklyn, NY.