בחן את מידת ההתקשרות שבשליטתך. עצמאות בריאה אינה מונעת ממך להתקשר לאדם אחר. אדרבא, בטחון עצמי מאפשר לך לכבד את עצמאותו של השני ולהתקשר אליו בסופו של דבר. קשר זה יחזק את שליטתך.

שאלות לבחינה עצמית

האם שליטתי מונעת ממני להתקשר ? אם כן, האם הסיבה נעוצה במצב של חוסר בטחון פנימי אליו אין אני מודע ? האם אני מכיר בעובדה שפחד מהתקשרות משקף חוסר בטחון עצמי? האם אני משוחח עם האדם אליו אני מקושר בענין החשש שבי שמא הקשר ביננו יפגע בגבולות הפרטיות שלי?

האתגר היומי

ממש את שליטתך בכך שתחזק את הקשר עם אדם קרוב.