כבודו העצמי של כל אדם והצלחתו של מנהיג נבחנת ברמת הסבלנות שלהם. כוח רצון והחלטיות משקפים את העוצמה וההוד שברוח האנושית, ואת כוח שליטתו של היחיד .

שאלות לבחינה עצמית

עד כמה אני החלטי בהשגת יעדי? מהי מידת השכנוע של להאבק למען מטרה נעלה? עד כמה אני בטוח בעצמי? האם חוסר התמדה וסף-סבולת נמוך שבך הם תוצאה של חוסר הערכה עצמית? האם אני מסוה את חוסר בטחוני על ידי מציאת תרוצים אחרים לרמת הסבלנות הנמוכה שבי?

האתגר היומי

פעל למען ענין שאתה מאמין בו ועד כה לא הצלחת לממשו. תן זנוק והתחל.