ההתקשרות מרוממת את האצילות שבך. היא מטפחת ומחזקת את כבודך העצמי ואת כבודו של זה אליו אתה מקושר.

שאלות לבחינה עצמית

האם התקשרותי בולמת את בטוי אישיותי ותכונותי ? האם היא מכניעה את האדם אליו אני מקושר?

האתגר היומי

השתדל להדגיש ולהאיר את נקודות האור של מקושריך.