לכל אדם יש צורך להתקשר עם אנשים אחרים, עם פעולות חשובות ועם חוויות משמעותיות. כדי לטפח את יכולתך להתקשר, גם אם יש לך סיבות טובות להטיל ספק ביכולת שלך להתקשר, עליך לזכור שה' הוא זה שנתן לך נפש אלוקית מלאת חיים ואהבה, המאפשרת לך לחוות את מה שבליבם ובנשמתם של אחרים. רק כך תוכל להשיל מעליך את מנגנוני ההגנה שבך ולתת אימון באחרים. התקשרות לזולת מתאפשרת כשהיא מגלמת בתוכה את שאר ששת המידות ומתממשת על ידי פעולות מעשיות.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני מתקשה להתקשר? האם אני מתקשר בקלות למקום העבודה אך מתקשה להתקשר לאנשים ? האם העובדות הפוכות ? האם אני מתקשה להתקשר למאורעות מיוחדים בחיי ? האם זה משום שאני בקורתי מדי ומוצא פגם בכל דבר כתרוץ לחוסר רצון להתקשר? האם זה מחשש לחוסר נוחות שנובעת מפגיעותי ? האם בעבר נפגעתי כתוצאה מהתקשרותי ? האם בטחוני באחרים נוצל לרעה?

האתגר היומי

עליך ליזום קשר חדש עם אדם מסוים שחשוב לך. הקדש בכל יום זמן משותף לשניכם.