מידת הענוה חיונית ביותר כדי ליצור התקשרות בריאה.

הגאוה מפרידה בין בני אדם.

התעסקות ברצונות וצרכים אישיים יוצרת חיץ בינך לאחרים.

הענוה מאפשרת לך להעריך אדם שני ולהתקשר אליו. התקשרות שהיא רק בבואה של צרכיך הינה התקשרות עם עצמך בלבד.

התקשרות בריאה מאחדת שני אנשים נפרדים, בעלי אישיות עצמאית, שמעונינים להשיג מטרה נעלה יותר מאשר סיפוק צרכיהם.

ענוה אמיתית נובעת מההכרה שאלוקים הוא חלק בלתי נפרד מחייך.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני מודע לשותף שלישי - אלוקים - בהתקשרות, ושרק בזכותו אני מסוגל להתאחד אם אדם אחר למרות ההבדלים בינינו ?

האתגר היומי

בשעה שאתה מתפלל, הודה לאלוקים על סיועו בהתקשרותך עם אחרים.