ההתמדה מהווה מרכיב חשוב בהתקשרות והיא נבחנת במידת היכולת לעמוד באתגרים ובכשלונות.

לא ניתן לטפח התקשרות אמיתית ללא מידת ההתמדה והסבלנות.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני מחויב לגמרי לאדם איתו אני מקושר ? עד כמה אני מוכן לשאת ועד כמה אני מוכן להיאבק כדי לקיים ולשמר קשר זה? האם האדם אליו אני מקושר מודע למסירותי ?

האתגר היומי

הוכח את מידת הסבלנות שבהתקשרותך בכך שתתמודד עם גורם שחוסם את הקשר ביניכם.