ההתקשרות מחייבת אותך לא רק להיות אוהב אלא גם רחמן. עליך להרגיש את כאבו של חברך ולהזדהות איתו.

שאלות לבחינה עצמית

האם התקשרותי מותנית ?האם אני נסוג כשאני חש אי- נוחות בצרתו של חברי ?

האתגר היומי

הצע עזרתך ותמיכתך בטיפול בבעיה קשה של אדם אליו היית מקושר.