שבוע שישי – יסוד

התקשרות

היכולת להתקשר מוכיחה על רגש נעלה ביותר. בעוד שחמש המידות הראשונות (אהבה, משמעת, רחמנות, התמדה וענוה) מציגות קשר דו-כיווני בין האוהב והנאהב, כאשר הדגש הוא על רגש פרטי של כל אחד מהם, התקשרות לעומתן היא מזוג מושלם בין השניים.

ללא התקשרות לא ניתן לממש באמת כל רגש שהוא. התקשרות מתבטאת לא רק כשיש לך רגשות כלפי השני אלא כשאתה אכן קשור אליו. על ההתמסרות לשני להיות מוחלטת. התקשרות היא הצינור המחבר בין הנותן למקבל. קשר זה שהוא קשר נצחי, יפתח איחוד מתמשך שיתבטא בפירות משותפים.

התקשרות היא יסוד החיים, עמוד השדרה הרגשי של הנפש האנושית. כל אדם זקוק לה כדי לצמוח ולגדול. זהו הקשר בין בעל ואשה, אמא ובן, אחים ואחיות ובין חברים קרובים. התקשרות מעניקה חיזוק, בטחון ורגש השתייכות. ההתקשרות מנתבת את שאר המידות הקודמות והופכת אותן לקשר בסיסי ובונה.

בשעה שכל שאר הרגשות האנושיים הם רגשות פרטיים; סיפורים נפרדים ומרכיבים בודדים בתוך הפסיפס של החוויה האנושית, ההתקשרות לעומת זאת ממזגת את כולם לקשר אחד, יציב ואיתן, עליו ניצב כל המבנה של הרגשות האנושיים. התקשרות היא נתינת כל כולך ולא רק חלק ממך. אין היא רגש בודד אלא התכללות של הרגשות. שלא כשאר היסודות המהווים נדבך עליו מונח כל המבנה, היסוד המדובר גם כולל את שאר המבנה וחודר לשאר הרגשות ובכך יוצר קשר בונה ומתמשך.

חסד שביסוד

אהבה היא המפתח להתקשרות. האהבה מייסדת בסיס אמין עליו ניתן לבנות את ההתקשרות. אם אתה מתקשה להתקשר, בדוק באיזו מידה אתה אכן אוהב את האדם או את הענין איתו אתה רוצה להתקשר.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני מנסה להתקשר מבלי לפתח ולחזק את רגש האהבה? האם אני אכן מבטא את התקשרותי מתוך רגש אהבה?

האתגר היומי

בטא את הקשר שלך עם ילדך או עם חברך באמצעות מעשה שנעשה מתוך אהבה.