הנהגה בענוה מחייבת הליכה בקומה זקופה. תכונות של הענוה וצניעות יכולות להיות מושגות רק אם ביסודן מונח הכבוד העצמי.

היופי וההדר שבענוה הם אציליים ומלכותיים.

ענוה שמדכאת את הרוח האנושית ושוללת שליטה אישית, אינה ענוה כלל.

שאלות לבחינה עצמית

האם הענוה שבי גורמת לי להרגיש מכובד בעיני עצמי ? האם אני חש חיות ומרץ בתוכי?

האתגר היומי

למד אדם אחר להקנות לעצמו ענוה וצניעות ובכך לחזק את גאותו האישית.