הענוה אינה יכולה להתקיים בפני עצמה צריכה אלא חייבת להתבטא ברגש התקשרות ומחויבות עמוק.

אין קשר חזק יותר מקשר שבא כתוצאה מענוה.

שאלות לבחינה עצמית

האם הענוה שבי מקריבה או מפרידה ביני לבין אחרים? האם יש לה השלכות ? האם ההשלכות הן לטווח רחוק ? האם היא יוצרת בסיס מתמשך עליו אני ואחרים יכולים לבנות ולסמוך ?

האתגר היומי

התנהג בענוה על מנת לבנות ענין מתמשך.