כל אדם ניחן ברגש ענוה וצניעות. השאלה היא באיזה אופן ובאיזו מידה הוא חש זאת במודעותו.

עליך לעדן את הענוה שבך בכך שתתקשר לאנשים בעלי מידות מעודנות משלך, וקשר זה יצליח לעזור לך לטפח את מידת הענוה והצניעות.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני חושש להיות ענו מדי ? האם אני מסוה ומגן על הצניעות שבי על ידי התנהגות

תוקפנית ? האם הענוה שבי אכן אמיתית, או האם היא בטוי נוסף של גאוה ? האם יש לי צפיות כתוצאה מהענוה שבי ?

האתגר היומי

היה ענו לשם ענוה.