בדוק את מידת העוצמה וההתמדה שבענוה שבך. האם היא עומדת באתגרים?

ענוה וצניעות אמיתיות אינן מביאות לרגש חולשה ולחוסר בטחון.

נצח שבהוד מדגיש את העובדה שענוה אמיתית אינה מפחיתה בערכך. אדרבא, היא נותנת לך כוח מתמשך.

שאלות לבחינה עצמית

האם הענוה שבי נתפסת כחולשה ? האם אחרים מנצלים זאת ?

האתגר היומי

השתדל להוכיח את עוצמת הענוה שלך בכך שתיזום או תהיה שותף פעיל במטרה טובה.