בדוק האם הענוה שבך נובעת גם מתוך רחמנות.

כשם שענוה מביאה לרחמנות, כך רחמנות מובילה לענוה.

אם הענוה שבך לוקה בחסר, נסה להיות רחמן.

שאלות לבחינה עצמית

האם הענוה שבי גורמת לי להיות מרוכז בעצמי ולא חברותי או האם היא מתבטאת בהזדהות עם אחרים ? האם היא מאוזנת ומועילה ? האם היא מכבידה על אחרים ?

האתגר היומי

בטא רגש של אהבה במעשה שנעשה מתוך רחמנות.