על הענוה להיות מבוקרת וממוקדת. הענוה מביאה ליראה ולרגש כבוד כלפי אחרים.

שאלות לבחינה עצמית

מתי הענוה צריכה לגרום לי להתפשר ומתי לא ? האם קורה שכאשר אני עומד מול מעשי רשע, אני בוחר לשתוק או להיות ניטרלי בשם הענוה? האם העובדה שהענוה שלי לוקה בחסר היא תוצאה מכך שאיני מכבד אחרים ?

האתגר היומי

בחן האם אתה מסרב להתחייב בנושא מסוים נובע מרגש ענוה אמיתי.