עליך לבקר ולמקד את רחמיך בכדי לבטאם בצורה היעילה והבריאה ביותר.

פעל בשקול דעת הן כלפי השני והן במידת רחמיך. עליך להבחין מתי לפעול מתוך רחמים ומתי יש להמנע או להגביל אותם. משמעת תעזור לך להכיר בעובדה שלעיתים המנעות מרחמים היא היא הרחמנות האמיתית, כיון שרחמים אינם ביטוי לצרכי המרחם אלא לצרכי המקבל.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני רחמן לזרים יותר מאשר לקרובים אלי? אם כן, מדוע? האם רחמי נובעים מרגשות אשם? האם רחמי לאחרים הם על חשבון צרכי האישיים? האם להיפך, רחמי למשפחתי ולקרובי מאפילים על צרכי אחרים? האם אני נדחף לרחמנות בחוסר זהירות? האם אני מעריך נכונה את מידת הרחמים הנחוצה למצב נתון? האם אני מעניק הרבה מדי או פחות מדי? האם אחרים מנצלים את טבעי הרחמן? האם קורה שמתוך רחמי אני מסייע לאחר בפעולות מזיקות?

האתגר היומי

השתדל להביע רחמים באופן בונה כדי לענות על צרכיו המיוחדים של המקבל.