הקשר ההדדי שברחמנות

על הנותן לחזק את הקשר בינו ובן המקבל, מעבר לנתינה החד-פעמית. כאשר קיים קשר מתמשך בין שני הצדדים, הוא הוכחה לרחמנות אמיתית, ולנתינה נכונה.

שאלות לבחינה עצמית

האם אכן קיים קשר בינך לבין המקבל? אם לפעולת הנתינה שלך השלכות חיוביות תמשכות?

האתגר היומי

השתדל לבנות קשר מתמשך ועקבי