רחמנות מתוך ענוה

אם ברצונך למנוע רגש התנשאות שעלול לנבוע מרחמנות, עליך להפעיל את מידת הענוה וההכנעה שבקרבך.

מידה זו תביא אותך להכרה שהעובדה שאתה זה שמעניק ומרחם, אינה בהכרח מוכיחה שאתה גם טוב יותר מהמקבל.

עליך להכיר טובה לבורא שהעניק לך את הזכות והאפשרות לתת.

בכך תמנע מעצמך רגשות גאוה.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני נחשב בעיני נעלה יותר מכיון שאני רחמן? האם אני מזלזל באותם אלו שזקוקים לעזרתי? האם אני מכיר טובה לה' שנתן לי אפשרות לעזור לאחרים?

האתגר היומי

השתדל לרחם ולהעניק מבלי לגלות זהותך, ובלי טובת הנאה או תמורה כלשהיא.