בכדי להביא את הרחמנות לשלמות (בכך שתחזק את ששת המידות האחרות שבה), עליה להכיר ולהעריך את קיומם של גורמים אחרים.

הרחמנות צריכה לעודד ולהעריך כבוד והערכה עצמית – הן של הנותן והן של המקבל.

שאלות לבחינה עצמית

האם אני מבטא את הרחמנות שבי באופן מעורר כבוד? האם גם אחרים מקבלים את הרושם הזה? האם אני מכיר בעובדה כי כדי ליצור קשר הדדי ביני ובין המקבל עלי לפעול באופן מעורר כבוד?

האתגר היומי

מלבד הצדקה שאתה נותן, עזור גם לנזקקים לעזור לעצמם ובאופן שיחזק את כבודם העצמי.