רחמים לרגע אינם מתקבלים כאמיתיים וכנים, אולי כונתם רק להשקיט את מצפוני?

שאלות לבחינה עצמית

האם רחמי מתמשכים ועיקביים? האם ניתן לסמוך עליהם או שהם חולפים? היש בי היכולת לבטא את רחמי גם כשאני טרוד או רק כשנוח לי? האם אני מוכן להאבק למען אדם אחר?

האתגר היומי

באמצע יום עמוס, מצא פנאי לאמר מילה טובה לאדם שזקוק לה.

הגן על אדם שזקוק לאהדה גם אם בכך לא תרום קרנך.