שבוע שלישי – תפארת

רחמנות, אחדות, אמת

הרחמנות ממזגת ומאחדת את הנביעה החופשית של אהבת החסד עם המשמעת שבגבורה. התפארת שואבת כוח זה מכך שהיא מכילה מימד שלישי והוא האמת.

האמת אינה בחינת אהבה כשלעצמה מחד, וכן אין בה את המשמעת שבגבורה מאידך. לכן יכולה האמת להכיל את שניהם גם יחד.

הדרך לאמת היא ע"י בטול. בכך שתתרומם מעל האני שלך והרגליך, תצליח להגיע לאמת גבוהה יותר.

האמת נותנת לך תמונה אוביקטיבית וברורה של הצרכים שלך ושל אחרים.

חוסר איזון בין אהבה למשמעת (ובאותה מידה, כל עיוות שהוא), הוא תוצאה של ראיה סוביקטיבית ולכן גם מוגבלת.

עליך לבטל דעות קדומות כדי שתוכל לבטא רגשותיך באופן בריא יותר.

מידת התפארת, שהיא משורש המילה יופי, יוצרת מיזוג של הגוונים השונים של האהבה והמשמעת עד לאחדות יפה ביניהם.

חסד שבתפארת

בדוק את בחינת האהבה שברחמנותך.

שאלות לבחינה עצמית

האם הרחמים שבי מתבטאים באופן אוהב? האם הזדהותי עם השני היא מתוך הכנעה או בעלות? האם הרחמים שבי שופעים אהבה וחום? האם הם מתבטאים בהתלהבות או בחוסר חיות?

האתגר היומי

בשעה שאתה מגיש עזרה לשני, עשה זאת באופן חיובי ובלווי תנועות חיבה.