המשמעת, כמו האהבה, יוצרת כבוד עצמי. בקורת שמדכאת את השני סופה להתנפץ.

בקורת חיובית מחזקת את ההערכה העצמית ועוזרת לגלות את האדם במיטבו, בכך שהיא מטפחת את מידת שליטתו בעצמו.

בטוי זה של בקורת אינו מפחית מערכה של הבקורת ולהיפך, הוא מחזק אותה.

שאלות לבחינה עצמית

האם בקורתי מדכאת את הרוח האנושית? האם היא מחלישה או מחזקת אותי ואת האחרים?

האתגר היומי

כשאתה מטיל משמעת על ילדך או על תלמידך, חזק את כבודם העצמי.