בקורת יעילה כוללת מחויבות והתקשרות. בשעהה שאתה מבקר הן את עצמך והן את אחרים, עליך לחוש שהבקורת אכן חשובה לפתוח קשר חזק יותר.

אין אני זה שמבקר אותך, אלא שנינו פועלים למען מטרה משותפת.

האתגר היומי

הוכח לילדך או לתלמידך כיצד הבקורת היא כלי ביטוי שמחזק את הקשר והמחויבות האחד לשני.