בקורת יעילה ובונה היא בקורת עקבית, רצופה ומתמשכת.

שאלות לבחינה עצמית

האם מידת הביקורת שלי עקבית או מאולצת? האם אחרים רואים בי מבקר חלש?

האתגר היומי

הרחב את תוכניות "יום אחד" ו"יום שני" לתקופה ארוכה יותר.

ערוך רשימת מטרות לטווח הקצר והארוך.

בכל יום עדכן ובחן את הרשימה ובדוק האם אתה עקבי ועומד במשימות.