לא רק אהבה חבויה בבקורת אלא גם רחמנות. יסודה של האהבה היא ההכרה בזכויותך ותכונותיך הטובות, כאשר הביקורת מנתבת ומכוונת עוצמות חיוביות ומשרשת את אלה שאינן.

רחמנות היא אהבה בלתי מותנית. זו אהבה לשם אהבה. תפארת היא תוצאה של ביטול היש באופן מוחלט כלפי הבורא. אתה אוהב ללא סיבה – אתה אוהב מאחר ואתה חלק מאלוקים.

שאלה לבחינה עצמית

האם מידת הביקורת שלי כוללת את יסוד הרחמנות?

האתגר היומי

היה רחמן לאדם אותו הוכחת.