בחן את מידת שליטתך בבקורתיות שבך.

שאלות לבחינה עצמית

האם מידת הביקורת שלי נשלטת או מוגזמת? האם אני משליט משמעת מספקת בחיי ובפעולותי? האם אני מנצל את זמני כראוי? האם אני מקדיש בכל יום די זמן למחשבה על הישגי ותוכניותי? מדוע אני נתקל בקשיים בכל הקשור למידת הביקורת שבי, ומה ביכולתי לפעול כדי לפותרם?

האתגר היומי

ערוך תוכנית מפורטת למשך היום. בסופו, בדוק אם אכן עמדת בכך.