שבוע שני גבורה: צדק, בקורתיות, יראה, שליטה עצמית

כשם שחסד הוא יסוד לבטוי האנושי, כך הגבורה היא הצינור דרכו אנו מבטאים

את האהבה. גבורה מכוונת וממקדת את אהבתנו.

כשם שהעוצמה של קרן הלייזר תגבר בהתאם למיקוד ורכוז האור בכוון אחד, ותפחת ככל שקרני האור יהיו מקוטעים ופזורים בכוונים שונים, כך הגבורה שכוללת בקורת ומידה, מרכזת ומכוונת את מאמצנו ואהבתנו לכוונים מתאימים.

בחינה נוספת של גבורה היא רגש הכבוד והיראה.

אהבה אמיתית מחייבת רגש כבוד כלפי האהוב.

חסד שבגבורה

מאחורי הבקורתיות מסתתרת אהבה. בגין האהבה הננו בוחנים את התנהגותנו אנו, מציבים אמות מידה משלנו ומצפים מאחרים לעמוד בהם. אף תהליך השיפוט של אדם שנאשם היא בטוי של אהבה. במילים אחרות: עונש אינו בא כנקמה אלא זו דרך נוספת לבטא אהבה בכך שאנו מסירים כל מכשול שעלול לפגוע בה.

אל לנו לבלבל בין סובלנות לאדם ובין סובלנות להתנהגותו.

להיפך: מתוך אהבה לאדם אנו רוצים שהוא יהיה במיטבו, ולכן נעזור לו להיות מודע להתנהגות מצידו שאינה מושלמת.

חסד שבגבורה הוא אהבה מתוך בקורתיות.

זו ההבנה שאין לנו זכות לשפוט אחרים. ניתנה לנו זכות רק לאוהבם ומתוך כך לשאוף שיהיו במיטבם.

שאלות לבחינה עצמית

כשאני מבקר או שופט אדם אחר, האם אין זה מתוך כעס ובוז? האם אני מוצא סיפוק נסתר בכשלונו? האם אני מבקר מתוך אהבה?

האתגר היומי

לפני שאתה מבקר אדם שני, חשוב פעמיים האם זה אכן נעשה מתוך דאגה ואהבה.