רק במידה ואתה מכבד את עצמך, תוכל לפתח אהבה בוגרת שמתבטאת ברגש אינטימי של אצילות ומלכות.

רגש זה יאפשר לך להכיר במקומך המיוחד ותרומתך לעולם.

אהבה שמדכאת ושוברת את הרוח האנושית אינה בגדר אהבה כלל. אהבה מושלמת דורשת תחושה של חירות ושליטה אישית על כל אותם כוחות שמונעים את שלימות האהבה.

האתגר היומי

מצא פן מסוים באהבתך שרומם את רוחך והעשיר את חייך... זו בהחלט סיבה טובה לחגוג!