לעיתים אתה מוצא עצמך "כלוא" בתוך אהבתך מבלי יכולת לסלוח או לוותר לשני.

הוד מכניסה את מידת הביטול באהבה ובכך מאפשרת לך להתעלות מעבר לעצמך, לסלוח או לוותר בשם האהבה, גם אם הנך משוכנע בצדקתך.

אהבה מתוך עמדת גאוה אינה אמיתית.

שאלות לבחינה עצמית

האם אהבתי משפילה אותי?

האם אני מודע לכך שהיכולת לאהוב מקורה במקום גבוה? האם העובדה שאני יודע שהאהבה מקורה בבורא מביאה אותי לביטול מוחלט מתוך הכרה בזכות הגדולה שנתנה לי – היכולת לאהוב? האם אני מודע לכך שבאמצעות האהבה אני מקבל יותר מאשר אני נותן? האם מודעות זו עוזרת לי להעריך יותר את השני?

האתגר היומי

הבלג על גאוותך והתפייס עם אדם אהוב אתו רבת.