אהבה מתמשכת

שאלות לבחינה עצמית

האם אהבתי מתמשכת? האם אני מעניק אהבה בהתאם למצב רוחי, או שאהבתי יציבה ואינה תלויה בעליות ומורדות החיים? האם אני מוכן להשקיע בקשרי האהבה, ואם צריך, גם להלחם עליהם? האם אהבתי בעלת אופי לוחם? האם ניתן לסמוך עלי בכל מצב?

האתגר היומי

חזק את אמונו של אהובך באהבתך המתמשכת.