רחמנות, ההרמוניה שבאהבת הטוב

לעיתים ניתנת אהבה על מנת לקבל אהבה כתמורה.

אך ברגע שאהבה נובעת מתוך רחמים, אף אם השני אינו ראוי לה, היא תנתן ללא כל צפיות.

ההרמוניה שבאהבת הטוב ממזגת חסד עם גבורה וכוללת הזדהות ורחמנות.

תפארת היא נתינה גם לאלו שפגעו בך.

האהבה מבוקרת מצד הגבורה שבה אך אעפ"כ היא רחמנית.

האתגר היומי

הצע את עזרתך לאדם זר.