אם אהבתך היא אהבה בונה, היא תמיד תכלול בקורתיות והבחנה, שמירת מרחק, כבוד לזולת, וכן הערכת מידת יכולתו של השני להכיל את אהבתך.

על האהבה להיות מכוונת, מבוקרת ומאוזנת. לעיתים מזומנות, מפנק הורה את ילדו, או בן זוג חונק באהבתו, ואינו מותיר לשני שטח מחיה משלו. עליך לכוון ולנתב את אהבתך. בכך תמנע נתינה לאלו שעלולים להשתמש בה כדי לפתח התנהגות שלילית.

שאלות לבחינה עצמית

האם אהבתי מבוקרת? האם אחרים מנצלים אותי כאדם נותן? האם אני פוגע באחרים בכך שאני משמש להם כמשענת? האם אני פוגע בילדי בכך שמתוך אהבתי אני כופה עליהם מערכת ערכים מסוימת? האם אני ער לרגשות השני ולהתנהגותו? האם אני מתייחס לאדם אהוב רק כאל חלק ממני ומהצרכים שלי?

האתגר היומי

עזור לאחרים לפי התנאים שלהם... ולא לפי שלך.

התייחס לצרכים האישיים שלהם גם אם הדבר כרוך במאמץ.