יום הכיפורים הוא היום הקדוש ביותר בשנה. ביום זה אנחנו צמים, ומבקשים מבורא העולם שימחל לנו על חטאינו. "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם", נאמר בפסוק (ויקרא, כט).

ביום זה:

· גברים מגיל 13 ומעלה, ונשים מגיל 12 ומעלה חייבים לצום במשך יום הכיפורים. הצום מתחיל זמן קצר לפני שקיעת החמה של ט' בתשרי, ומסתיים בצאת הכוכבים. במידה ומסיבות בריאותיות שונות לא ניתן לצום, יש לפנות לרב כדי שיפסוק כיצד לנהוג.

· בנוסף לצום, נמנעים במשך הצום מביצוע הפעולות הבאות: נעילת נעלי עור, רחיצה מכל סוג שהיא (מותר לרחוץ רק את קצות האצבעות), קיום יחסי אישות וסיכת הגוף בתחליבי גוף וכדומה.

· קהילות רבות נוהגות ללבוש בגדי לבן ביום הכיפורים, מכיוון שביום זה אנו נמנעים מאכילה ושתיה ודומים למלאכים. בנוסף, נהוג שלא לענוד תכשיטי זהב כדי שלא להזכיר את חטא העגל שהיה עשוי מזהב.

· ליום כיפור תפילות מיוחדות: הוא נפתח בתפילת "כל נדרי" ומסתיים בתפילת ה"נעילה". במשך תפילות היום אנו מתוודים על חטאינו ומבקשים שבורא העולם ימחול, יסלח ויכפר לנו עליהם. שיאן של התפילות מגיע בתום הצום, כאשר הקהל קורא "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ו"ה' הוא האלוקים." ברגעים אלו היהודים מחזקים את אמונתם בת אלפי השנים בבורא העולם האחד והיחיד, ומוכנים למסור את נפשם כדי שלא לסטות, חלילה, מאמונה זו. בסוף תפילת הנעילה תוקעים פעם אחת בשופר ומכריזים "לשנה הבאה בירושלים!"