ערב יום כיפור הוא יום מיוחד. מלבד היותו עמוס בהכנות לקראת הצום, הוא נחשב כ'יום טוב' ואף עורכים בו סעודת חג.

הנה הדינים המיוחדים הקשורים ביום זה.

מבקשים סליחה:

יום כיפור הוא יום בו בורא העולם מוחל וסולח לעוונות שביצענו במשך השנה החולפת, אך חכמינו זכרונם לברכה אמרו כי הוא מכפר רק על עבירות שבין אדם לבורא העולם ולא על עבירות שבין אדם לחברו.

לפיכך, אם פגענו במישהו במשך השנה החולפת, זה הזמן להתנצל בפניו ולבקש את סליחתו. כאשר אדם שפגע בכם מבקש את סליחתכם, כדאי למחול לו בלב שלם ולא לנטור לו טינה.

למה חשוב לבקש סליחה ולהתפייס לפני יום-כיפור? - ראו כאן

כפרות:

כזכר לטקס מיוחד בשם "שעיר לעזאזאל" שהיה נערך בבית המקדש, אנו מקיימים את מנהג הכפרות עם תרנגול, דג או סכום כסף.

לחצו כאן כדי לקרוא עוד על מנהג הכפרות ולטקסט הנאמר במהלכו.

עוגת דבש – "לֶקַח"

אם נגזר עלינו, חלילה, להצטרך למתנת בשר ודם במשך השנה הבאה, אנו מעדיפים לבצע זאת באופן סמלי בערב יום הכיפורים. לפיכך אנו מבקשים – ומקבלים – עוגת דבש.

בנוסף, הבקשה מזכירה לנו כי כל מה שנקבל בשנה הקרובה נקבל מבורא העולם בחסד ולא בזכות (הרבי מליובאוויטש).

סעודת חג

כאמור, ערב יום כיפור נחשב ליום טוב. מצווה להרבות באכילה ובשתייה ביום זה, ובמשך היום אוכלים שתי סעודות. הראשונה נקראת "סעודת יום טוב", והשנייה הנאכלת לפני כניסת הצום נקראת "סעודה המפסקת" שכן בה מפסיקים לאכול. בסעודה זו אוכלים מאכלים קלים בלבד ונמנעים משתיית משקאות הכוללים אלכוהול. ניתן לאכול את הסעודה עד הדלקת הנרות.

"מלקות"

בשביל לפתוח את הלב, להתעורר בתשובה ולכפר על העוונות, נוהגים לקבל 39 "מלקות" סמליות מאדם אחר כסמל ותזכורת לעונש ה'מלקות' הגופני שחייב לקבל מי שחטא בחטאים מסוימים.

עוד על המנהג המיוחד ואיך בדיוק מבצעים אותו - ראו כאן

טבילה במקווה

נוהגים לטבול במקווה טהרה, על-מנת להיטהר לקראת היום הקדוש.

למה טובלים במקווה בערב-יום-כיפור?

וידוי

בתפילת המנחה, אומרים את נוסח ה"על-חטא", וידוי המפרט חטאים ועוונות אשר עליהם אנו מבקשים מבורא העולם "סלח לנו, מחל לנו כפר לנו."

בזכות הווידוי על החטאים ועשיית התשובה – החטאים מתכפרים ואנו נעשים צדיקים גמורים כאילו לא חטאנו מעולם בשום דבר.

צדקה

למרות שבכל יום חול של "עשרת ימי תשובה" (הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים) מרבים בנתינת צדקה, בערב יום כיפור עושים זאת בצורה מיוחדת. הבעל שם טוב אמר: "מצלילי המטבעות המשקשקים בקערות האוספים לצדקה, מתפרדים המקטרגים."

ברכת הבנים

לפני היציאה לבית-הכנסת, האב מברך את בניו ובנותיו ב"ברכת הבנים". "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" הוא אומר לבניו, ו"ישימך אלוקים כשרה, רבקה, רחל ולאה" הוא מאחל לבנותיו שתלכנה בדרך אימהות עמנו.

'נר חיים' ו'נר נשמה'

בערב יום הכיפורים מדליקים נרות נוספים מלבד נרות החג: 'נר חיים' עבור כל משפחה, ו'נר נשמה' עבור הקרובים שנפטרו.

ראו כאן: הסבר מלא על סוגי הנרות של ערב יום כיפור, מי מדליק אותם ולמה?

הדלקת נרות החג

כבכל חג, הנשים והבנות מדליקות נרות. הן אומרות את הברכות הבאות:

· "ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של יום הכיפורים".

· "ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה"

כאשר יום הכיפורים חל בשבת, מזכירים גם את השבת בברכה הראשונה, וכך אומרים:

· "ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת ויום הכיפורים"

מתי מדליקים נרות?