האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום ראשון של חג הפסח, הוא אמרו: "כל מלאכה לא-יעשה בהם" (שמות יב, טז).