האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום ראשון של חג הסוכות, הוא אמרו ביום זה: "כל מלאכת עבדה לא תעשו" (שם, לה).