האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום ראש השנה, הוא אמרו בו: "כל מלאכת עבודה לא תעשו" (שם, כה).