האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה ביום עצרת, הוא אמרו: "כל מלאכת עבדה לא תעשו" (ויקרא כג, כא).