האזהרה שהזהרנו מלעשות מלאכה בשביעי של הפסח, הוא אמרו: "כל מלאכה לא יעשה בהם" (שם) כלומר: בראשון ובשביעי.