האזהרה שהזהרנו מלחיות מכשף, הוא אמרו: "מכשפה לא תחיה" (שמות כב, יז), ואם נפטרנו - נהיה עוברים על מצוות לא תעשה, ולא רק שביטלנו מצוות עשה בלבד כמו אלו פטרנו אחד ממחייבי מיתת בית דין.