האזהרה שהזהרנו מלהוסיף בתורה לא שבכתב ולא שבעל פה, הוא אמרו יתעלה: "לא תסף עליו" (שם יג, א).

ובפירוש אמרו בכמה מקומות: "עובר על בל תוסיף", "עברת על בל תוסיף".