האזהרה שהזהרנו מלקלל את הדיין, הוא אמרו: "אלהים לא תקלל" (שמות כב, כז).

והעובר על לאו זה - לוקה.