האזהרה שהזהרנו מלחתוך סמני צרעת או לכוותם כדי שישתנה מראה, והוא אמרו: "השמר בנגע הצרעת" (דברים כד, ח).

ולשון ספרי: "השמר בנגע הצרעת' - בלא תעשה". ולשון המשנה: "התולש סימני טמאה והכוה את המחיה - עובר בלא תעשה" ולוקה, כמו שנתבאר במקומו.