האזהרה שהזהרנו מלגלח שער הנתק, והוא אמרו: "ואת הנתק לא יגלח" (ויקרא יג, לג).

ולשון ספרי: "מנין לתולש סימני טומאה מתוך נתקו שעובר בלא תעשה? שנ': 'ואת הנתק לא יגלח'".