האזהרה שהזהרנו מלהעניש את האנוס בעברה שעשה, כיון שהוא אנוס בעשייתה, והוא אמרו יתעלה: "ולנערה לא תעשה דבר וגו'" (שם).

ובסנהדרין אמרו: "אנוס רחמנא פטריה, שנאמר: ולנערה לא תעשה דבר".