האזהרה שהזהרנו מלאכל דג טמא, הוא אמרו באותם המינים מן הדגים: "ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו" (ויקרא יא, יא).

והאוכל מבשרם כזית - לוקה.