האזהרה שהזהרנו מלאכול שרץ הארץ, גון התולעים והחפושיות והטחביות, וזהו הנקרא: שרץ הארץ. והוא אמרו יתעלה: "וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" (ויקרא יא, מא).

והאוכל מהם דבר - חייב מלקות.