האזהרה שהזהרנו מלאכול קרבן הפסח מבשל או נא, אלא צלי בלבד, והוא אמרו יתעלה: "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל" (שמות יב, ט).

וכבר נתבאר לך בכלל התשיעי ממאמר זה, שהעובר על לאו זה - לוקה.