האזהרה שהזהרנו מלהאכיל לגר תושב מן הפסח, הוא אמרו יתעלה: "תושב ושכיר לא יאכל בו" (שם, מה).