האזהרה שהזהרנו מלשבור עצם מעצמות קרבן פסח, וא אמרו: "ועצם לא תשברו בו" (שמות יב, מו);

והשובר עצם מעצמיו - לוקה. ובפירוש אמרו: "השובר את העצם בפסח טהור - הרי זה לוקה".